Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tarikh Pinjaman Mara 2023 Dibuka

Tarikh Pinjaman Mara 2023 Dibuka

Program Pinjaman Mara telah diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1964. Program ini disediakan untuk memudahkan pelajar berjaya meneruskan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Untuk tahun akademik 2023, pihak MARA telah membuka peluang pinjaman bagi pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Pelajar yang berminat boleh memohon Pinjaman Mara dari 1 April 2023.

Kelayakan Memohon Pinjaman Mara 2023

Kelayakan Memohon Pinjaman Mara 2023

Kelayakan memohon Pinjaman Mara tahun 2023 adalah seperti berikut: Pelajar mestilah berbangsa Melayu dan beragama Islam; Pelajar mestilah berumur 18 tahun dan ke atas; Pelajar mestilah berstatus bujang; Pelajar mestilah berdaftar di mana-mana institusi pengajian tinggi tempatan yang diiktiraf oleh Kerajaan; Pelajar mestilah mempunyai Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM) atau keputusan yang setaraf dengannya dan; Pelajar mestilah mempunyai Pencapaian Akademik yang memuaskan.

Had Pinjaman Mara 2023

Had Pinjaman Mara 2023

Had pinjaman yang ditawarkan oleh MARA untuk tahun akademik 2023 adalah seperti berikut: Pembiayaan tuisyen dan pengajian; Pembiayaan kewangan bagi kos pengajian, kos sara hidup, kos pengangkutan, kos bengkel dan kos-kos lain; Pembiayaan kewangan peralatan komputer, buku teks, buku rujukan, makmal dan kursus bahasa; Pembiayaan kewangan bagi pelajar yang ingin menyertai program pengajian luar negara; Pembiayaan kewangan bagi menyelesaikan program pengajian dan; Pembiayaan kewangan bagi urusan penginapan, kontrak dan pembelian rumah.

Prosedur Memohon Pinjaman Mara 2023

Prosedur Memohon Pinjaman Mara 2023

Untuk memohon Pinjaman Mara tahun 2023, pelajar perlu melengkapkan borang permohonan yang disediakan oleh MARA. Borang permohonan boleh didapati di laman web MARA atau di mana-mana Pejabat MARA yang berdekatan dengan pelajar. Setelah mengisi borang permohonan, pelajar perlu mengemukakan dokumen sokongan yang diperlukan seperti salinan SPM atau keputusan yang setaraf, surat pengesahan daripada institusi pengajian tinggi, salinan MyKad, slip gaji ibu bapa dan sebagainya. Pelajar juga perlu mengemukakan laporan Akademik dan Pencapaian Prestasi.

Tempoh Pinjaman Mara 2023

Tempoh Pinjaman Mara 2023

Tempoh pinjaman yang ditawarkan oleh MARA adalah seperti berikut: Pinjaman untuk program pengajian tempatan (di Malaysia) adalah bagi tempoh selama 6 tahun; Pinjaman untuk program pengajian luar negara (luar Malaysia) adalah bagi tempoh selama 8 tahun dan; Tempoh pinjaman bagi tuisyen adalah selama 6 bulan.

Bilangan Pinjaman Mara 2023

Bilangan Pinjaman Mara 2023

Jumlah pinjaman yang ditawarkan oleh MARA untuk tahun 2023 adalah seperti berikut: Program pengajian tempatan (di Malaysia) boleh mendapatkan pinjaman sebanyak RM15,000; Program pengajian luar negara (luar Malaysia) boleh mendapatkan pinjaman sebanyak RM25,000 dan; Program tuisyen boleh mendapatkan pinjaman sebanyak RM2,000.

Kadar Faedah Pinjaman Mara 2023

Kadar Faedah Pinjaman Mara 2023

Kadar faedah yang dikenakan kepada penerima pinjaman Mara untuk tahun 2023 adalah seperti berikut: Kadar faedah untuk program pengajian tempatan adalah 0.4%; Kadar faedah untuk program pengajian luar negara adalah 0.75% dan; Kadar faedah untuk program tuisyen adalah 0%.

Bayaran Balik Pinjaman Mara 2023

Bayaran Balik Pinjaman Mara 2023

Pinjaman Mara akan dibayar balik selepas tempoh pinjaman tamat. Pembayaran balik pinjaman akan dilakukan secara berperingkat mengikut kelayakan penerima pinjaman. Bayaran balik pinjaman boleh dibuat secara ansuran bulanan, ansuran tahunan atau penuh sekali bayaran. Pembayaran balik pinjaman ini akan dimasukkan secara automatik ke dalam akaun bank penerima pinjaman. Pelajar juga boleh membuat pembayaran balik pinjaman melalui cek atau kad kredit.

Bantuan Khas Pinjaman Mara 2023

Bantuan Khas Pinjaman Mara 2023

Bagi penerima pinjaman Mara yang mendapat keputusan yang baik, mereka berpeluang untuk mendapatkan bantuan khas seperti baucar bayaran balik pinjaman, pengurangan kadar faedah, pengecualian bayaran balik pinjaman dan sebagainya. Ini bertujuan untuk membantu pelajar yang berjaya dalam pelajaran dan memudahkan mereka untuk meneruskan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

Kesimpulan

Program Pinjaman Mara diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1964. Program ini disediakan untuk memudahkan pelajar berjaya meneruskan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Untuk tahun akademik 2023, pihak MARA telah membuka peluang pinjaman bagi pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Pelajar yang berminat boleh memohon Pinjaman Mara dari 1 April 2023. Pelajar yang memenuhi syarat kelayakan boleh memohon pinjaman dengan tempoh pinjaman maksimum 8 tahun. Pelajar yang memenuhi syarat juga boleh mendapatkan bantuan khas seperti baucar bayaran balik pinjaman, pengurangan kadar faedah, pengecualian bayaran balik pinjaman dan lain-lain.

Posting Komentar untuk "Tarikh Pinjaman Mara 2023 Dibuka"