Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pinjaman Mara 2023 Diploma

Pinjaman Mara 2023 Diploma

Pinjaman MARA adalah salah satu program pembiayaan yang ditawarkan oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA) untuk memberi bantuan kewangan kepada pelajar yang layak. Program Pinjaman MARA 2023 khusus untuk pelajar diploma di institusi pengajian tinggi di Malaysia. Program ini membolehkan pelajar mendapatkan bantuan pinjaman guna membiayai kos pengajian mereka.

Sesi pemohonan Pinjaman MARA 2023 dimulakan pada 1 Mac 2023. Pelajar yang layak boleh mohon bantuan Pinjaman MARA di mana-mana cawangan MARA atau melalui laman web MARA. Setiap pelajar yang layak akan menerima bantuan pinjaman sehingga RM 8,000 untuk tujuan pengajian.

Kriteria Kelayakan Pinjaman MARA 2023 Diploma

Kriteria Kelayakan Pinjaman MARA 2023 Diploma

Untuk memohon Pinjaman MARA 2023, pelajar perlu memenuhi kriteria kelayakan berikut:

 • Berumur 18 tahun ke atas pada tarikh pemohonan bermula.
 • Mempunyai Warganegara Malaysia atau pasport Malaysia.
 • Mendaftar program diploma di institusi pengajian tinggi di Malaysia.
 • Mempunyai keputusan akademik yang baik.
 • Mempunyai komitmen dalam melunaskan pinjaman.

Maklumat Dokumen yang Dikehendaki

Maklumat Dokumen yang Dikehendaki

Sebelum memohon Pinjaman MARA 2023, pelajar perlu menyediakan dokumen berikut:

 • Borang permohonan Pinjaman MARA yang telah ditandatangani oleh pemohon.
 • Salinan Kad Pengenalan yang sah.
 • Salinan sijil keputusan SPM atau setaraf yang sah.
 • Salinan slip gaji ibu bapa atau penjaga.
 • Salinan penyata bank atau dokumen lain yang menunjukkan pendapatan bulanan ibu bapa atau penjaga.
 • Salinan dokumen pengesahan pendaftaran dan pembayaran yuran pengajian.

Kaedah Pinjaman MARA 2023

Kaedah Pinjaman MARA 2023

Setelah pemohon menerima bantuan pinjaman, bayaran balik akan bermula pada bulan Julai selepas pemohon tamat pengajian. Pinjaman MARA akan dibayar balik dalam tempoh 10 tahun atau selepas pelajar mendapat pekerjaan, mana yang lebih awal. Kadar faedah yang dikenakan untuk Pinjaman MARA 2023 adalah 4.00%.

Prosedur Pinjaman MARA 2023

Prosedur Pinjaman MARA 2023

Prosedur Pinjaman MARA 2023 adalah seperti berikut:

 1. Pelajar yang layak harus memohon bantuan Pinjaman MARA 2023 dengan mengemukakan dokumen yang diperlukan.
 2. MARA akan melakukan pemeriksaan dan pengesahan terhadap maklumat pelajar dan dokumen yang dikemukakan.
 3. Jika semua dokumen diakui sah, MARA akan menerima permohonan dan membuat pembayaran kepada institusi pengajian tinggi.
 4. Setelah Pinjaman MARA 2023 dibayar oleh MARA, pelajar boleh meneruskan pengajian dengan selamat.

Butiran Hubungan MARA

Butiran Hubungan MARA

Pelajar boleh menghubungi MARA melalui pos, telefon, faks atau email untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Pinjaman MARA 2023. Maklumat berikut adalah butiran hubungan MARA:

 • Pos: Pusat Perkhidmatan MARA, Blok B, Pusat Pentadbiran MARA, Jalan Semarak, 50622 Kuala Lumpur.
 • Telefon: 03-26127777
 • Faks: 03-26177799
 • Email: customerservice@mara.gov.my

Kesimpulan

Pinjaman MARA 2023 adalah program pembiayaan yang ditawarkan oleh MARA untuk membantu pelajar diploma di institusi pengajian tinggi Malaysia dengan bantuan pinjaman sehingga RM 8,000. Pelajar yang layak boleh mohon Pinjaman MARA melalui laman web MARA atau cawangan MARA. Sebelum memohon, pelajar perlu memenuhi kriteria kelayakan dan menyediakan dokumen yang diperlukan.

Posting Komentar untuk "Pinjaman Mara 2023 Diploma"